پنج‌شنبه, ژوئن 13, 2024 برابر 2024/06/13

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

برای برقراری مستمری از کارافتادگی ، داشتن شرایط زیر ضروری است:

– چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت حق بیمه خواهان شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره مندی از تعهد ازکارافتادگی باشد، در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیر قابل علاج بودن بیماری ، اتمام درمان های انجام شده و همچنین از کار افتادگی ، شخص بیمه شده به همراه مدارک درمانی طبق مقررات سازمان و با فرمت تعریف شده به کمیسیون پزشکی که در داخل کشور تشکیل می شود معرفی می گردد .

– کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی ، ازکارافتادگی کلی بیمه شده را به میزان حداقل 66 درصد و یا بالاتر تعیین نماید.

– بیمه شده بایستی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف 10 سال قبل از شروع بیماری و همچنین 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به کارافتادگی را داشته باشد.

– حوادث ناشی از کار در مورد بیمه شدگان موصوف موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Watch Dragon ball super