پنج‌شنبه, ژوئن 13, 2024 برابر 2024/06/13

نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای

نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای

– مشمولین با پرداخت حق بیمه مقرر می توانند از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 و تغییرات بعدی آن در داخل ایران برخور دار گردند :

الف : بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه 16 درصد ( 14 درصد سهم بیمه شده + 2 درصد سهم دولت )

ب : بیمه بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه 20 درصد (18 درصد سهم بیمه شده +2 درصد سهم دولت )

– همچنین برخورداری بیمه شدگان از مستمری بازنشستگی ، از کارافتادگی ، فوت و درمان حسب شرایط مقرردر قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود .

– پرداخت وسائل کمک پزشکی (پروتز و ارتز ) وهزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه شدگان درصورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست بهره مندی از تعهدات مذکور با رعایت کلیه شرایط قانونی بلامانع بوده و ارائه سایر تعهدات کوتاه مدت با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت .

نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه عبارت است از:

  • – ارائه درخواست مطابق فرم تهیه شده توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی و ثبت آن در دبیر خانه شعبه صورت می پذیرد .
  • – وکیل متقاضی با ارائه وکالتنامه قانونی( تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور) ویا وکالتنامه ای که به تأئید نمایندگی سیاسی ، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می تواند نسبت به ارائه تقاضا ، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید .
  • – شعبه تأمین اجتماعی مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه، استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را حسب مورد به وکیل قانونی وی اعلام و وکیل نیز می بایست ظرف مدت یکماه نسبت به امضاء قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نماید .
  • البته چنانچه بنا به عللی سه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحد اجرایی و یکماه متقاضی) سپری گردد، شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Watch Dragon ball super