دوشنبه, اکتبر 2, 2023 برابر 2023/10/02

احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه

احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه

مشمـولین کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی از جمله بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند نسبت به ارائه درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه خود اقدام نمایند . پذیرش سوابق دوره های مزبور منوط به پرداخت حق بیمه متعلقه وفق …

Read More »

Watch Dragon ball super