پنج‌شنبه, ژوئن 13, 2024 برابر 2024/06/13

انتقال کسور بازنشستگی

انتقال کسور بازنشستگی

نحوه انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی صندوق ها به تامین اجتماعی و بلعکس  بخشنامه‌ی شماره ١۵ سازمان تامین اجتماعی نحوه‌ی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی را تشریح می‌کند. همچنین بخشنامه فوق علاوه بر نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی به موارد …

Read More »

Watch Dragon ball super