شنبه, آوریل 1, 2023 برابر 2023/04/01

انتقال کسور بازنشستگی

انتقال کسور بازنشستگی

نحوه انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی صندوق ها به تامین اجتماعی و بلعکس  بخشنامه‌ی شماره ١۵ سازمان تامین اجتماعی نحوه‌ی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی را تشریح می‌کند. همچنین بخشنامه فوق علاوه بر نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی به موارد …

Read More »

Watch Dragon ball super