جمعه, دسامبر 2, 2022 برابر 2022/12/02

Tag Archives: شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

زمان بازنشستگی

شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی سن مقرر مردان و زنان   الف:رسیدن به سن مقرر در قانون سن مورد نیاز برای احراز بازنشستگی در مقررات فعلی تامین اجتماعی موارد متفاوتی را دربرمیگیرد. برای مثال در مشاغل سخت و زیان آور و قانون بازنشســتگی جانبازان با ۲۰ سال سابقه، شرط سنی لحاظ نمی شود و فقط داشــتن سنوات مندرج در …

Read More »

Watch Dragon ball super