دوشنبه, می 29, 2023 برابر 2023/05/29

Tag Archives: شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی برای برقراری مستمری از کارافتادگی ، داشتن شرایط زیر ضروری است: – چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت حق بیمه خواهان شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره مندی از تعهد ازکارافتادگی باشد، در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیر قابل …

Read More »

Watch Dragon ball super