شنبه, آوریل 1, 2023 برابر 2023/04/01

Tag Archives: نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان

نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان

نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان کلیه متقاضیان بیمه بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت با نرخ 20 درصد ( 18 درصد سهم بیمه شده +2 درصد سهم دولت ) می بایست بدواً با هزینه شخص متقاضی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و چنانچه ازکار افتاده کلی شناخته شوند، تنها می توانند در قبال تعهدات بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ …

Read More »

Watch Dragon ball super