سه‌شنبه, دسامبر 5, 2023 برابر 2023/12/05

انتقال کسور بازنشستگی

 بخشنامه‌ی شماره ١۵ سازمان تامین اجتماعی نحوه‌ی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی را تشریح می‌کند.
همچنین بخشنامه فوق علاوه بر نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی به موارد مرتبط با استرداد حق بیمه نیز می پردازد. در متن بخشنامه آورده شده:
به منظور متمرکز نمودن کلیه ضوابط مربوط به چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایر صندوقهاي بازنشستگی به صندوق تأمین اجتماعی وبالعکس در اجراي قوانین و مقررات موضوعه ومواردمرتبط با استرداد حق بیمه ، توجه واحدهاي اجرایی را به رعایت دقیق مفاداین بخشنامه جلب می نمایید…………..بخشنامه‌ی شماره ١۵ سازمان تامین اجتماعی نحوه‌ی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی .

About م س

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Watch Dragon ball super